www.qprq.net > 2.3.8.13!求解算24点?有哪位高智商指点?

2.3.8.13!求解算24点?有哪位高智商指点?

13+3=16 16*2=32 32-8=24

2 × (3 + 13) - 8

(13-4)÷3×8=24

用3,3,8,13算24点,共有16种算法。 [13+﹙3-8﹚]×3 [13-﹙8-3﹚]×3 3×[13+﹙3-8﹚] 3×[﹙13+3﹚-8] [3+﹙13-8﹚]×3 [﹙3+13﹚-8]×3 3×[13-﹙8-3﹚] [3-﹙8-13﹚]×3 3×[﹙13-8﹚+3] 3×[3+﹙13-8﹚] [﹙13+3﹚-8]×3 3×[﹙3...

8÷[3-﹙8÷3﹚]

用3,3,8,13算24点,共有16种算法。 [13+﹙3-8﹚]×3 [13-﹙8-3﹚]×3 3×[13+﹙3-8﹚] 3×[﹙13+3﹚-8] [3+﹙13-8﹚]×3 [﹙3+13﹚-8]×3 3×[13-﹙8-3﹚] [3-﹙8-13﹚]×3 3×[﹙13-8﹚+3] 3×[3+﹙13-8﹚] [﹙13+3﹚-8]×3 3×[﹙3...

如果只用四则运算是无解的 根号(3+13)×8-8=4×8-8=32

13-{(-3)*3+(-2)}=24

(8—3+1)×4 (8—2)×(5—1)

(2+8)*3-6 3*6-2+8 3*(8-2)+6 6-3*(2-8) 至少有以上这几种 已经刨除如 3*(8+2)-6, (8+2)*3-6 这样类似的式子

网站地图

All rights reserved Powered by www.qprq.net

copyright ©right 2010-2021。
www.qprq.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com