www.qprq.net > 1到1000的质数

1到1000的质数

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199 211 223 227 229 233 239 241 251 257 263 269 271 277 281 283 293 307 311 3...

1、缺一个#include"stdio.h"; 2、里面有汉语标点符号,如if (a%i==0)(这个是汉语的),for(a=2;a

public class Test { public static void main(String[] args) { //循环1000以内的数 for (int n=1;n

素数:168 合数:831 1000以内素数表附后: 1000以内的质数表 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199 211 223 227 22...

筛选法的规律:(以1~1000内的素数少选为例) 我们知道素数的定义:只能被1和他本身整除的是素数,那这样看的话,只要有一个既不是1又不是这个数本身的数把这个数整除了,就可以说明这个数不是素数了。例如 5是素数,因为5只能被5和1整除,6不是素...

循环嵌套,外层循环是从1-1000的数字i(1排除,这你应该明白),内层是对数字i的素数判断。 素数:除了1和它本身外没有别的因子。也可以理解为:除了1和它本身,其他数来除它余数都不是0。 所以内层循环用从2开始到i的平方根(取整)依次求余,...

来源:http://zhidao.baidu.com/link?url=E2G18WKVbJoT4mIgUrklvOtFFLv8agKrKrPWYVFw54Fl7aojnyBWWaIcAR20AC7XP6bUSEALER3CBZbZKQiytq Private Sub Command1_Click()Dim i, s, n, c As Doublei = 3: s = 0Do While i

我就站在你的角度写个程序吧 #include #include int main() { int i,j,m; for(i=1;i

你的程序是有问题的,因为函数的返回值是for循环的最后一次确定的,在其他的时候n%i==0并没有影响返回值 应改为: #include int prime(int n) { int i = 0; for (i = 2; i * i n) { return 1; } else { return 0; } } int main() { int i = 0; f...

网站地图

All rights reserved Powered by www.qprq.net

copyright ©right 2010-2021。
www.qprq.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com