www.qprq.net > 1到1000的质数

1到1000的质数

1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233...

1、缺一个#include"stdio.h"; 2、里面有汉语标点符号,如if (a%i==0)(这个是汉语的),for(a=2;a

#include #include void primeNumber(int n) { int i,j; int flag=1; for(i=2;i

我就站在你的角度写个程序吧 #include #include int main() { int i,j,m; for(i=1;i

int i,j; for(i=1;i

根据数学知识可以证明,找一个数的因子只需要从2到sqrt(n){根号下n}就可以了 所以该程序中找素数,j

筛选法的规律:(以1~1000内的素数少选为例) 我们知道素数的定义:只能被1和他本身整除的是素数,那这样看的话,只要有一个既不是1又不是这个数本身的数把这个数整除了,就可以说明这个数不是素数了。例如 5是素数,因为5只能被5和1整除,6不是素...

回答 #include main() { int s=0,i,j,temp=0; for(i=2;i

我来回答吧: 我测试过,完全无误, 要数组的话,我再来修改下。 using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; namespace TestSingleNo { class Program { static void Main(string[] args) { string str = ""; for (int...

你的程序是有问题的,因为函数的返回值是for循环的最后一次确定的,在其他的时候n%i==0并没有影响返回值 应改为: #include int prime(int n) { int i = 0; for (i = 2; i * i n) { return 1; } else { return 0; } } int main() { int i = 0; f...

网站地图

All rights reserved Powered by www.qprq.net

copyright ©right 2010-2021。
www.qprq.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com