www.qprq.net > 也字开头的成语有哪些

也字开头的成语有哪些

没有“也”字开头的成语,含有“也”字的四字成语: 成也萧何,败也萧何萧何:汉高祖刘邦的丞相.成事由于萧何,败事也由于萧何.比喻事情的成功和失败都是由这一个人造成的.弗敢专也 不敢独自专有. 何其毒也 也:文言助语,置于词尾,与“何”相配合,构成反...

也字开头的成语辞书未录。带有也字的四字成语有: 非所计也 何其毒也 何许人也 空空如也 良有以也(以:所以,原因) 溜之乎也 莫予毒也 莫余毒也 舌者兵也 之乎者也 (另有“成也萧何﹐败也萧何”应当算是八字成语。)

以“也”开头的四字词语有:也里可温、也可如此、 也可如许、也可再来、 也就这样、也就没了、 也有好的、也有坏的、 也行到此、也写到这。 也里可温 拼音:[ yě lǐ kě wēn ] 释义:蒙古语的音译。 也可如此 拼音:[ yě kě rú cǐ ] 释义:也可以这...

成语词典中没有“也”字开头的成语。 带有“也”字的成语有: 成也萧何,败也萧何:萧何:汉高祖刘邦的丞相。成事由于萧何,败事也由于萧何。比喻事情的成功和失败都是由这一个人造成的。 何其毒也:也:文言助语,置于词尾,与“何”相配合,构成反诘...

没有也开头的成语。 也成语 : 空空如也、 来而不往非礼也、 人之将死,其言也善、 成也萧何,败也萧何、 之乎者也、 兵犹火也,不戢自焚、 何其衰也、 弗敢专也、 必也正名、 勿谓言之不预也、 溜之乎也、 行不得也哥哥、 未尝有也、 何其毒也...

带也字的成语只有:必也正名 成也萧何,败也萧何 成也萧何败萧何 何其毒也 空空如也 来而不往非礼也 溜之乎也 莫予毒也 莫余毒也 人之将死,其言也善 勿谓言之不预也 行不得也哥哥 者也之乎 之乎者也 没有搂住要求的

冶叶倡条 yě yè chàng tiáo 倡:通‘娼’;冶:妖艳。原形容杨柳的枝叶婀娜多姿,后比喻任人玩赏攀折的花草枝叶,借指妓女。 业业矜矜 yè yè jīn jīn 小心谨慎的样子。 业业兢兢 yè yè jīng jīng 犹兢兢业业。小心谨慎、认真负责貌。 叶公好龙 yè ...

没有以“也”字开头的成语,“也”是属于后缀字,基本不可能在成语前面出现。 但是有野无遗贤 ,野无遗才 ,野蔌山肴, 野人奏曝 ,野人献日 ,野人献芹, 野人献曝 ,野没遗贤, 野马无缰 ,野鹤闲云 ,野鹤孤云, 野调无腔, 野草闲花。

没有开头是也字的成语 含也的成语共14条 也开头的成语 0条 第2个字是也的成语 4条 成语标题成语解释 必也正名指必须按照正统伦理观念和礼仪关系来端正纲纪名分。也字开头的成语 成也萧何,败也萧何萧何:汉高祖刘邦的丞相。成事由于萧何,败事也...

网站地图

All rights reserved Powered by www.qprq.net

copyright ©right 2010-2021。
www.qprq.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com