www.qprq.net > 分式计算题: (x+2/x+1) % (x+3/x%2) % (x%4/x%3) +...

分式计算题: (x+2/x+1) % (x+3/x%2) % (x%4/x%3) +...

#include #include int main() { double x,num,sum=0; int i=1,j,flag=1; double jie; scanf("%lf",&x); while(1) { j=i; jie=1.0; while(j) {//计算阶乘 jie*=j--; } num=pow(x,i++)/jie;//pow为计算x的i次方 if(fabs(num)

#include #include int main(){double i,x,k=1,s=0;scanf("%lf",&x);for(i=1;abs(k)/i>=1e-5;i++){k*=x;s+=k/i;}printf("%.6f",s);return 0;}运行示例:

主要是十字相乘法的应用,最好是翻翻书了解好十字相乘的做法

只要将前面那个程序的fun函数中,i改成从1开始循环就行了。 #include int power(int x,int n) //power函数 { int p=1,i; for(i=1;i

第一题,依次计算,(int)(x+y)得7,a%3得1,1*7得7,7%2得1,1%4得0,x+0得2.5。

#include #include #include unsigned int jiecheng(unsigned x){ if(x==1){ return 1; }else{ return x * jiecheng(x-1); } } double fuc(double x ,unsigned int n){ unsigned int i; float result = 1.0; if(n==0){ return 1.0; } else{ for(...

(x的平方-4/x的平方+x+1)除以(x^3-2x的平方/x^3+x的平方+x)乘以(x/x+2) =(x+2)(x-2)/(x²+x+1)×x(x²+x+1)/[x²(x-2)]×x/(x+2) =1 约分后没有含有x项,所以这道题中的x=-根号2是多余的, 王刚的说法正确

f(x)min=f(2)=4≥2^x+a能成立。 g(x)min=g(2)=4+a 4+a≤4, a≤0

(1)x- x= x= x= (2) x+ x=1 x=1 x= (3)x÷70%=105 x=73.5 (4) x= x=

望采纳

网站地图

All rights reserved Powered by www.qprq.net

copyright ©right 2010-2021。
www.qprq.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com