www.qprq.net > "99.99×11.11+33.33×667"用简便运算怎么计算?

"99.99×11.11+33.33×667"用简便运算怎么计算?

原式 =66.66x11.11+33.33x77.78 =33.33x2x11.11+33.33x77.78 =33.33x22.22+33.33x77.78 =33.33x(22.22+77.78) =33.33x100 =3333

475

22×66+33×55+55×77+44×88 =11×11×12+11×11×15+11×11×35+11×11×32 =121×(12+15+35+32) =121×94 =11374

原式=3*11+7*11+66*11 =76*11=836 望采纳

99×11+33×68 =33*(3*11+68) =33*101 =33*(100+1) =3300+33 =3333

用递等式计算埃解:22×35+33×7+99=11×2×35+11×3×7+11×9把11提出来=11×(2×35+3×7+9)=11×(70+3×7+9)=11×(70+21+9)=11×(91+9)=11×100=1100

原式 =11x22+0.22x3300+330x4.4 =11x22+22x33+33x44 =11x22+22x33+33x2x22 =11x22+22x33+66x22 =(11+33+66)x22 =110x22 =100x22+10x22 =2200+220 =2420 或者 =11x22+22x33+33x44 =(11+33)x22+33x44 =44x22+33x44 =44x(22+33) =44x55 =44x50+44x5...

50×11+48×33+6×11 =50×11+48×3×11+6×11 =50×11+144×11+6×11 =(50+144+6)×11 =200×11 =2200

我会

用C语言: #include int main() { int a = 11, s = 0; for(; a < 100; a += 11) s += a; printf("%d",s); }

网站地图

All rights reserved Powered by www.qprq.net

copyright ©right 2010-2021。
www.qprq.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com