www.qprq.net > "99.99×11.11+33.33×667"用简便运算怎么计算?

"99.99×11.11+33.33×667"用简便运算怎么计算?

99.99×11.11+33.33×667 =33.33×(33.33+667) =33.33×700.33 =3333×(7+0.003+0.0003) =23331+9.999+0.9999 =23341.9989

82×11+33×06=82x11+(3x6)x11=82x11+18x11=(82+18)x11=100x11=1100

11.11×6666+7778×33.33=333300 方法一、提公因式11.11 11.11×6666+7778×33.33 =11.11×(6666+7778×3) =11.11×30000=333300 方法二、提公因式33.33 11.11×6666+7778×33.33 =11.11×3×2222+7778×33.33 =33.33×(2222+7778) =33.33×10000 =333300 ...

原式 =66.66x11.11+33.33x77.78 =33.33x2x11.11+33.33x77.78 =33.33x22.22+33.33x77.78 =33.33x(22.22+77.78) =33.33x100 =3333

11.11×6666+7778×33.33=333300 方法一、提公因式11.11 11.11×6666+7778×33.33 =11.11×(6666+7778×3) =11.11×30000=333300 方法二、提公因式33.33 11.11×6666+7778×33.33 =11.11×3×2222+7778×33.33 =33.33×(2222+7778) =33.33×10000 =333300 ...

33 x 19 + 11 x 40 =11 x 3 x 19 + 11 x 40 =11 x (3 x 19 + 40) =11 x (57 + 40) =11 x (100 - 3) =11 x 100 - 11 x 3 =1100 - 33 =1067 希望我的回答对您有帮助,满意请采纳,谢谢。

79×11+33×7 =79×11+11x3×7 =79×11+11x21 =11x(79+21) =11x100 =1100 希望帮到你 望采纳 谢谢 加油

设:11=a,则:a²=4 那么:22*22=2a*2a=4a²=16 33*33=3a*3a=9a²=36 所以:99*99=9a*9a=81a²=324 以上是我的愚见,希望可以帮助到您!

99×11+67×33 =33×33+67×33 =(33+67)×33 =100×33 =3300

原式等于 11×(52+48) =11×100 =1100 所以原式的计算结果为1100.

网站地图

All rights reserved Powered by www.qprq.net

copyright ©right 2010-2021。
www.qprq.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com